TARIFS Week End & Mercredi – Club Piou Piou

TARIF WEEK END ET MERCREDI - CLUB PIOU PIOU

COURS 4 ENFANTS 1H COURS 8 ENFANTS 2H
COURS 6 ENFANTS 1H30
27,00 €
33,50 € 39 €

ACHETER

WEEK END & WEDNESDAY PRICES - CLUB PIOU PIOU

4 CHILDREN COURSES 1H 8 CHILDREN COURSES 2H
6 CHILDREN COURSES 1H30
27,00 €
33,50 € 39 €

BUY ONLINE